Cum achit

Modalitatea de achitare pentru clienți:
* La oficiu Organizației
- mun. Chișinău, str. Tighina 65, et. 2.
* Filialele băncilor comerciale:
- B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A.
- B.C. „ENERGBANK” S.A.
- B.C. „FINCOMBANK” S.A.
* Î.S. Poșta Moldovei
- Achitarea la oricare din Oficiile Poștale din țară.
* Terminale de plată:
- RunPay
- Bpay
* Online:
www.bpay.md
* my.runpay.com
* wb.micb.md