Credite

O.C.N. „IDEEA CREDIT” S.R.L. oferă soluții rapide și sigure pentru nevoi financiare urgente, într-un mod transparent și discret. Principalele caracteristici ale unui credit rapid sunt formalitățile reduse și facile.

Credite de consum fără gaj
Valoarea creditului: pînă la 30 000 lei;
Moneda creditului: MDL;
Termenul creditului: pînă la 36 luni; Rata dobînzii: 0%;
Comision lunar: pînă la 2,5%. Valoarea creditului: pînă la 200 000 lei;
Moneda creditului: MDL;
Termenul creditului: pînă la 36  luni;
Rata dobînzii : pînă la 36%;
Cu fidejusiune (garantie personală).

Credite de consum cu gaj
Valoarea creditului: pînă la 300 000 lei;
Moneda creditului:
MDL cu legătură la valuta străină;
Termenul creditului: pînă la 36  luni;
Rata dobînzii: pînă la 36% anual;
Valoarea creditului: 70% din valoarea de piață a bunului, dar nu mai mult de 300 000 lei;
Moneda creditului: MDL;
Termenul creditului: pînă la 36 luni;
Rata dobînzii: pînă la 36% anual;
În gaj se acceptă bunurile mobile sau imobile.

Puteți beneficia de credit dacă:
Sunteți cetățean al R.M.
Aveți vîrsta minimă de 18 de ani
Domiciliul sau reședința permanentă pe teritoriul R.M.
Buletinul de Identitate valabil cel puțin pînă la expirarea contractului de credit
Capacitatea de exercițiu și folosință deplină
Bonitatea satisfăcătoare și reputația de bună credință
Venit stabil (salariu, transferuri de peste hotare și/sau alte surse).

Cum primesc un credit:
Îndepliniți cererea online sau la noi în oficiu.
În decurs de 30 min examinăm cererea și vă anunțăm decizia.
Dacă cererea a fost depusă online,
în afara orelor de lucru,
Vă contactăm la prima oră a urmatoarei zile lucrătoare.
Dacă decizia este pozitivă, vă prezentați la oficiu nostru pentru semnarea actelor necesare.
Primiți banii de la noi din casierie sau prin transfer bancar.
În cazul cînd este necesar gajarea unui bun mobil sau imobil va fi necesar de prezentat actele de proprietate a bunului, la necesitate evaluarea acestuia.

Avantaje Posibilitatea solicitării unor tranșe suplimentare în limita sumei creditului acordat. Posibilitatea majorării termenului de rambursare. Posibilitatea achitării anticipate a creditului.